Adatvédelmi Szabályzat

Az Egererdő Zrt. ( cégazonosító: 10 10 020083, székhely: 3300. Eger, Kossuth L. u. 18., telephely: Mátraparkett, 3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11. ) a www. matraparkett.hu weboldalon feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Az adatokat feladolgozásában az alábbi szervezetek vesznek részt:

Egererdő Zrt., Mátraparkett: 3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11., tel.: +36 37 502 005, e-mail: matraparkett@egererdo.hu  (a továbbiakban: "Kezelő");
Webnode AG (webáruház rendszer);
Szállító társaság;
Google Analytics (weboldal statisztika);

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) Egererdő Zrt.,Mátraparkett , cégazonosító: 10 10 020083, székhely: 3300. Eger, Kossuth L. u. 18.,
2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: matraparkett@egererdo.hu,
3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása
1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze [www.matraparkett.hu];
2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:
1. Regisztráció a honlapon www.matraparkett.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;
2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés, ajánlatkérés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;
4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama
1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:
Webnode AG (webáruház rendszer);

Szállító társaság;
Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai:
1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
3. A személyes adatok törlésének joga;
4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
5. Az adatok hordozhatóságához való jog;
6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: matraparkett@egererdo.hu
7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;
2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. A www.matraparkett.hu oldalon megtett elektronikus megrendeléssel, ajánlatkéréssel az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;
2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási, ajánlatkérési űrlapon.
3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.


Ezek a szabályok hatályba lépnek 2023. január 01.