Üdvözöljük az Egererdő Zrt., Mátraparkett által üzemeltetett webáruházban!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Egererdő Zrt., Mátraparkett (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.matraparkett.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden, a www.matraparkett.hu weboldalon található elektronikus áruházon (Webáruház) keresztül történő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely elérhető a következő linken [Adatvédelmi Nyilatkozat] keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megjelenített termékek online házhoz szállítással, vagy off-line a Szolgáltató kiskereskedelmi üzletében (3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11.) vásárolhatóak, rendelhetőek meg.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

 • Székhely: Egererdő Zrt., H-3300. Eger. Kossuth L. u. 18.
 • Telephely és levelezési cím: Mátraparkett, H-3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11.
 • Adószám: 11164511210
 • Cégjegyzékszám: CG. 10-10-020083
 • Statisztikai számjel: 11164511 0210 114 10
 • Elektronikus elérhetőség: matraparkett@egererdo.hu
 • Telefonszám: +36 37/ 502-182
 • Fax: +36 37/ 312-561
 • Kapcsolattartó telefonszáma: +36 37/ 502-182
 • Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő – péntek 7:30 – 15:30 között
 • Internet cím: www.matraparkett.hu
 • Tárhely-szolgáltató adatai : Webnode AG..
  Badenerstrasse 47,
  8004 Zurich
  Switzerland
  www.webnode.com

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a www.matraparkett.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Egererdő Zrt., Mátraparkett Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Webáruház tartalma elérhető minden Ügyfél számára, a vásárláshoz nem szükséges regisztráció, az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.3. Az áru megvásárlásával a felek között létrejött magyar nyelvű szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Egererdő Zrt., Mátraparkett
Ügyfélszolgálati iroda helye: 3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11.
Az Ügyfél emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra is van lehetőség.

Telefonos ügyfélszolgálat hívható:
hétfő – péntek 7:30 – 15:30 között, a mindenkor érvényes nyitvatartási időben.

Elektronikus elérhetőség: matraparkett@egererdo.hu
Telefonszám: +36 37/ 502-182
Fax: +36 37/ 312-561
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 37/ 502-182
Internet cím: www.matraparkett.hu

2. Megrendelés

2.1. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás is tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a kötelező használati utasítást az áruval együtt véletlenül nem kapná kézhez, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál.

2.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a vételár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban az esetleges szállítás, összeszerelés, beüzemelés költségeit nem tartalmazza.

2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát fenntartja, mely vételár módosítása a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Webáruházban a megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Webáruház jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség a kosár tartalmát megtekinteni, módosítani, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a „Kifizetés” linkre kattintást követően a Kosár tartalmát véglegesítette, a következő megjelenő oldalon meg kell adnia a számlázási és szállítási adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, ellenőrizheti rendelése adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez még a rendelés feladása előtt. Az összegző oldalról az Ügyfél bármikor visszaléphet böngészője vissza gombjával vagy a weboldal bármely menüpontjának használatával és igényeinek megfelelően módosíthatja adatait, illetve módosíthatja Kosarának tartalmát és további termékeket helyezhet el. A megrendelés feladására, az ajánlat Szolgáltató részére történő elküldésére a rendelési adatokat összegző oldalon található „Megrendelés befejezése” gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

2.6. A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3. Adatbeviteli hibák javítása

3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a Számlázási vagy szállítási adatok módosítása, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés, ajánlat megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget tartalmazza. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-15 óráig történik. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kerül a Vásárló megrendelése feldolgozásra.

4.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget és a várható szállítási határidőt, bolti átvétel esetén a várható átvételi időpontot.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időközben elfogyott, hiányos vagy nem utánrendelhető termékek esetében nem fogadja el a megrendelést és a szerződést visszautasítja részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
A megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül, munkaszüneti nap illetve, többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

4.3. Amennyiben az Ügyfél erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál, úgy megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint a Szolgáltató véglegesnek tekinti.

4.4. A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató és az Ügyfél között a visszaigazolt megrendelés és a jelen ÁSZF tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

4.5. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.6. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a legközelebbi munkanapon jeleznie kell a Szolgáltató felé lehetőleg írásban a matraparkett@egererdo.hu címen vagy telefonon a +36 37 502 182 telefonszámon

4.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Fizetési és szállítási feltételek

5.1. Fizetési módok

Az Ügyfél részére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházon keresztül megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.
 • Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató MHB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10640630-49020014 számú bankszámlára banki átutalás útján. Az utalandó összegről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követő egy munkanapon belül elektronikusan, a megadott e-mail címre „Fizetési kérelem”-et küld a Megrendelő részére. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Amennyiben az Ügyfél a „Fizetési kérelem” kézbesítése után 3 munkanapon belül nem fizeti meg a megrendelt termékek árát a Szolgáltató emlékeztetőt küld a fizetéssel kapcsolatban, amelyben megjelöli a fizetés végső határidejét, ami nem lehet kevesebb 2 munkanapnál. Ha a vételár a végső határidőre nem kerül kifizetésre úgy az Ügyfél rendelése törlésre kerül. 
 • Bankkártyás fizetés: Egy nagyon kényelmes fizetési mód. A megrendelés véglegesítése után átirányítjuk egy biztonságos banki fizetési átjáróhoz, ahol megadhatja a szükséges adatokat. Ha a tranzakció engedélyezett, a fizetés azonnal sikeressé válik és a csomagot legkésőbb a megrendelést követő második munkanapon elküldjük.Munkatársainknak a kártyán szereplő adatokhoz nincs hozzáférésük, minden a bank kezében van.
 • Helyszíni fizetés: amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató telephelyén ( 3200. Gyöngyös, Kőkút u. 11.) veszi át a megrendelt árut készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen is fizethet.

5.2. Számla

A megrendelt termékek ellenértékéről a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására számlát ad, amelyet nyomtatott formában megküld az áruval együtt vagy postán az Ügyfél részére a megrendeléskor megadott címre. 


5.3. Szállítás

5.3.1. A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

5.3.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ügyfél által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul a futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére és a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból (3. kiszállítás), ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét illetve az újabb szállítási költséget átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

5.3.3. Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

 • A csomagolás sérülésmentes.
 • Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.
 • Amennyiben hibát észlel, jelezze a futárnak és az Egererdő Zrt. Mátraparkett ügyfélszolgálata felé, és kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.

5.3.4. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és a szállítás közben keletkezett sérülésből adódó minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

5.3.5. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

5.5. A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.6. Szállítási költségek

5.6.1. A szállítási díj nem tartalmazza az áru emeletre történő szállítását. A szállítás minden esetben a megadott cím kapujáig történik.

5.6.2. Szállítási és csomagolási költségek a jelen ÁSZF részét képezik és csak Magyarországi kézbesítési cím esetén érvényesek. Külföldi szállítási cím esetén kérje ajánlatunkat Ügyfélszolgálatunkon!

5.6.3. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szállító visszajelzése alapján van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

5.7. Szállítási határidő

5.7.1. A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 1 – 2 munkanapon belül szállítja házhoz a küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

5.7.2. A megrendelés kiszállításának határideje általában 2 – 5 munkanap. A termék külföldről történő beszerzése esetén a szállítási idő akár 3-4 hét is lehet. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

5.8. Személyes átvétel

Az Ügyfél a megrendelt termékeket – az Ügyfél előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén:

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11. Nyitva tartás: Munkanapokon 7:30-15:00 óráig

6. Elállási jog

Ebben a pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó„).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt személy általi átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
  ( pl.: felületkezelt vagy egyedi méretű, válogatású termékek stb.);
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. ( pl.: olajok, ápoló- és tisztítószerek stb. ) 

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) írásban a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a lap alján található linken [elállási/felmondási nyilatkozat ] keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.1.3. A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén a határidő számítás szempontjából az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.

6.1.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az Egererdő Zrt. Mátraparkett 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11. szám alatti címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Futárral történő visszajuttatás esetén az Egererdő Zrt. Mátraparkett 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11. szám alatti címre szükséges a terméket visszajuttatni.

6.1.6. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi, postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja vagy a Szolgáltató telephelyére személyesen visszaszállítja a terméket.

6.1.7. A Fogyasztót terheli a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége. A Fogyasztót termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

6.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A mennyiben az elállás a szállítás csak egy részét érinti úgy a kiszállításért fizetett öszzeg nem kerül visszatérítésre. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.1.9. Kizárólag akkor vonható felelősségre a Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.1.10. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

7. Jótállás, szavatosságA Webáruházban vásárolt padlóburkolatokkal kapcsolatban:A megvásárolt termék a nemzetközi szabványnak megfelelő minőségi osztályú, amely osztályok csak és kizárólagosan a felhasznált anyag struktúrájából fakadóan különböznek egymástól. Egyes elemek méretében, kiképzésében, nedvességtartalmában, használhatóságában a megengedettnél nem lehetnek nagyobb eltérések. Ezért kérjük, hogy a beépítés előtt ellenőrizze a megvásárolt terméket. Az esetleges észrevételeit, reklamációját lerakás előtt írásban, lehetőleg fényképekkel együtt, közöljék üzemünkkel a fenti elérhetőségen és várják meg válaszunkat is. Beépített hibás darabok után semmilyen költséget nem vállalunk! Fapadlóink tisztán fából készültek, amely egy a természetben fejlődő natúrtermék. Strukturális és színváltozatok az alapanyag tulajdonságai, ezért nem szolgálnak reklamáció alapjául. Üzemünk nem vállal felelősséget a helytelen vagy elmaradt ápolásból, nem megfelelő ápoló-, tisztítószer alkalmazása, nem megfelelő környezet miatt bekövetkező szín- vagy alakváltozások miatt. Csak a gyártásból eredő méret, szín, alak és felületi változások képezhetik reklamáció tárgyát.

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadás napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés/beépítés (kivéve, ha az üzembe helyezést/beépítész a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés/beépítés a használati – kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Ügyfél, köteles a terméket kicserélni a Szolgáltató, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni, nem számít bele a jótállási időbe. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Csak abban az esetben mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Ezen korlátozásoktól függetlenül a jótállásból fakadó jogok a 7.2. és a 7.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a Fogyasztót megilletik. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék – és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.5. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 10.2. pontban feltüntettettek alapján.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

7.2.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.2.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.2.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

7.2.5. Az Ügyfél a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

7.2.6. Az Ügyfél kellékszavatossági igénye érvényesítésének a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül nincs egyéb feltétele a hiba közlésén túl, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A Szolgáltató csak akkor mentesül ilyen esetben a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles helyt adni az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a termék egyéb részeire a szavatossági igény nem minősül érvényesítettnek.


7.3. Termékszavatosság

7.3.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél termék (ingó dolog) hibája esetén választása szerint a 7.2. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék előállítója és forgalmazója gyártónak minősül a Ptk. értelmében.

7.3.2. Az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti termékszavatossági igényként. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.3.3. Az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti a termékszavatossági igényét, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a gyártóval. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

7.3.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. Felelősség

8.1. A Webáruházban található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. Az Ügyfél a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.5. Az Ügyfelek által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.6. Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

8.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következnek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

9. Szerzői jogok

A matraparkett.hu oldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, reprodukálni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken, lehetőleg elektronikus úton terjesztheti elő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait:

Ügyfélszolgálat:

 • Központi cím: 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: Munkanapokon: 7.30-15.30-ig
 • Telefonszám/Fax: (37) 502 182, (37) 312 561
 • Kapcsolattartó személy: Szlama Zoltán, kereskedelmi vezető
 • E-mail cím: matraparkett@egererdo.hu

A panasz leírása legyen egyértelmű, lehetőség szerint fényképpel dokumentálva.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva, amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik:

 • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.
 • Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.Heves Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
  Címe
  : 3300 Eger, Faiskola 15.
  Telefonszáma: (36) 416 660 105. mellék
  Fax száma: (36) 323 615
  Név: Pintérné Dobó Tünde
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina kdt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11. Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF-be foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a Webáruházban feltüntetett árak csak és kizárólag a www.matraparkett.hu – n keresztül történő vásárlás, interneten keresztül történő megrendelés esetén érvényesek.

12.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, melyről az Ügyfeleket a Szolgáltató a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A Webáruház használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

12.3 A Webáruház használata nem jelent kockázatot, biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Webáruházban való vásárlás az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását feltételezi az Ügyfél részéről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. július 01.

Jelen dokumentum letölthető változata a lentebbi linkre kattintva érhető el.